Vertrouwens

persoon

Een vertrouwenspersoon ondersteunt medewerkers in hun mentale gezondheid en creëert een veilige werkomgeving. Samen zorgen we voor een gezonde, veilige en inclusieve werkomgeving voor alle medewerkers. 

 Externe Vertrouwenspersoon

Gecertificeerde vertrouwenspersonen

N

Extern & Onafhankelijk

v

Steun & Begeleiding

U

Advies & Rapportage

Veilige werkomgeving

Vertrouwenspersoon Expertise

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

1. Opstellen beleid

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Onze vertrouwenspersonen helpen met het opstellen van dit beleid en adviseren hierover.

2. Voorlichting & Preventie

De vertrouwenspersoon helpt met het geven van voorlichting over gewenst en ongewenst gedrag binnen de organisatie en hoe hiermee om te gaan.

3. Signaleren & Adviseren

Vertrouwenspersonen zijn opgeleid om te helpen, te ondersteunen en te adviseren bij het vinden van oplossingen voor problemen die zich voordoen op de werkvloer. Zij helpen leidinggevenden om scherp te zijn op signalen.

4. Gesprekken voeren met medewerkers bij meldingen 

In alle gevallen worden de gesprekken in strikte vertrouwelijkheid gevoerd. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor hulpvragen en begeleidt en adviseert medewerkers waar nodig bij de vervolg stappen. Er wordt pas actie ondernomen als de medewerker daarmee instemt.

5. Rapportage 

Aan het einde van het kalenderjaar ontvangen onze opdrachtgevers van ons een rapportage met daarin het aantal klachten, de aard van de klacht en het advies.

 * Exacte taken en verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon kunnen variëren afhankelijk van de organisatie en haar specifieke wensen. Het aanspreekpunt zijn voor integriteitskwesties, kan een onderdeel zijn.

Bij OnzeCoach zit je goed

 

 Wat is het belang van een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is van groot belang om een veilige werkplek en cultuur te waarborgen waarin respect, waardering en diversiteit worden gewaardeerd en gestimuleerd. Ze dragen bij aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Een externe vertrouwenspersoon aanstellen biedt ondersteuning aan medewerkers en toont belangstelling voor hun veiligheid en welzijn.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke en objectieve professional die medewerkers kan helpen bij het bespreken van gevoelige of persoonlijke kwesties op het werk. De vertrouwenspersoon biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin medewerkers hun zorgen en klachten kunnen bespreken.  Naast het bieden van emotionele steun en begeleiding, kan een vertrouwenspersoon ook helpen bij het oplossen van problemen door te bemiddelen tussen medewerkers en de organisatie.

Wat zijn de voordelen van een externe vertrouwenspersoon?

Door een externe vertrouwenspersoon, iemand die los staat van de werkgever, in te schakelen voelen medewerkers zich veiliger en vrijer om melding te maken van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is gebonden aan een geheimhoudingsplicht en mag de informatie die hij of zij ontvangt niet zonder toestemming van de medewerker delen. Dit kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen van de medewerker.

Wat is de rol van een externe vertrouwenspersoon?

Onze vertrouwenspersonen richten zich op:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die ongewenst gedrag ervaren en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het informeren over oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het begeleiden bij vervolgstappen bij gesprekken voeren met een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
Kenmerken & vaardigheden onze vertrouwenspersoon

Belangrijke vaardigheden en kenmerken van OnzeCoach vertrouwenspersoon:

 1. Onafhankelijk
 2. Kennis & ruime ervaring
 3. Vertrouwelijkheid
 4. Toegankelijk
 5. Beschikbaar
Externe vertrouwenspersonen bij OnzeCoach – voor een gezonde en veilige werkomgeving

OnzeCoach biedt professionele en gecertificeerde externe vertrouwenspersonen die werknemers kunnen helpen bij het oplossen van problemen op het werk, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. 

Bij OnzeCoach begrijpen we dat het regelen van een externe vertrouwenspersoon een belangrijke en urgente zaak kan zijn. Daarom zorgen we ervoor dat het hele proces snel en efficiënt verloopt. Binnen 24 uur na aanvraag ontvang je al een offerte op maat en kunnen we direct een geschikte vertrouwenspersoon voor jouw organisatie regelen. Bij OnzeCoach heb je zelf de mogelijkheid om te kiezen wie het beste bij jouw organisatie past. 

Samen zorgen voor een gezonde, veilige en inclusieve werkomgeving voor alle medewerkers? Vraag onze vertrouwenspersoon offerte op of neem contact met ons op voor meer informatie.

Prijsindicatie

Jaarlijkse aansluitkosten:

< 100 medewerkers: €500

100 – 300 medewerkers:  €750

300 – 500 medewerkers:  €1.000

500 – 750 medewerkers:  €1.250

> 750 medewerkers: €1.500

Uurtarief

€156 per uur exclusief BTW

Vertrouwenspersoon experts

Christiane van den Berg
Christiane van den Berg
Christiane van den Berg
Christiane van den Berg