Vertrouwens

persoon

Een vertrouwenspersoon ondersteunt medewerkers in hun mentale gezondheid en creëert een veilige werkomgeving. Samen zorgen we voor een gezonde, veilige en inclusieve werkomgeving voor alle medewerkers. 

 Externe Vertrouwenspersoon

Gecertificeerde vertrouwenspersonen

N

Extern & Onafhankelijk

v

Steun & Begeleiding

U

Advies & Rapportage

Veilige werkomgeving

Vertrouwenspersoon Expertise

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon?

1. Opstellen beleid

Volgens de Arbowet zijn bedrijven verplicht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en hun werknemers te beschermen. Dit vereist de ontwikkeling en implementatie van adequaat beleid. Onze ervaren vertrouwenspersonen zijn deskundigen in het opstellen van dit beleid en verstrekken professioneel advies.

2. Voorlichting & Preventie

Vertrouwenspersonen spelen een cruciale rol bij het bevorderen van een respectvolle werkcultuur. Ze bieden voorlichting over gewenst en ongewenst gedrag binnen de organisatie en begeleiden werknemers bij het omgaan met deze kwesties.

3. Signaleren & Adviseren

Onze opgeleide vertrouwenspersonen zijn er om problemen te herkennen en te helpen bij het vinden van effectieve oplossingen op de werkvloer. Ze ondersteunen leidinggevenden bij het identificeren van belangrijke signalen.

4. Gesprekken voeren met medewerkers bij meldingen 

Alle gesprekken met onze vertrouwenspersonen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zijn beschikbaar om werknemers te begeleiden en te adviseren bij de vervolgstappen, maar er wordt pas actie ondernomen na instemming van de medewerker.

5. Rapportage 

Jaarlijks ontvangen onze opdrachtgevers een gedetailleerde rapportage. Hierin worden het aantal klachten, de aard van de klachten en professioneel advies weergegeven. Deze transparante aanpak onderstreept ons streven naar effectieve oplossingen en verbetering van de werkomgeving.

* Exacte taken en verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon kunnen variëren afhankelijk van de organisatie en haar specifieke wensen. Het aanspreekpunt zijn voor integriteitskwesties, kan een onderdeel zijn.

Bij OnzeCoach zit je goed

 

Wat is het belang van een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon speelt een cruciale rol bij het handhaven van een respectvolle en diverse werkcultuur, waarin waardering en respect centraal staan. Ze dragen bij aan het voorkomen van ongewenst gedrag en bieden ondersteuning aan medewerkers. Een externe vertrouwenspersoon waarborgt de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke en objectieve professional die medewerkers helpt bij het bespreken van gevoelige of persoonlijke kwesties op het werk. Ze bieden een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin medewerkers hun zorgen en klachten kunnen delen. Naast het bieden van emotionele steun en begeleiding, bemiddelen ze tussen medewerkers en de organisatie om problemen op te lossen.

Wat zijn de voordelen van een externe vertrouwenspersoon?

Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat medewerkers zich veiliger voelen bij het melden van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is gebonden aan geheimhouding en deelt informatie niet zonder toestemming van de medewerker, wat het gevoel van veiligheid en vertrouwen versterkt.

Wat is de rol van een externe vertrouwenspersoon?

Onze vertrouwenspersonen richten zich op:

 • Eerste opvang van werknemers die ongewenst gedrag ervaren en behoefte hebben aan hulp en advies.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het informeren over oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het begeleiden bij vervolgstappen bij gesprekken voeren met een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Voorlichting geven over het aanpakken van ongewenst gedrag.
 • Ondersteuning bieden aan leidinggevenden en management om ongewenst gedrag te voorkomen.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
Kenmerken & vaardigheden onze vertrouwenspersoon

Belangrijke vaardigheden en kenmerken van OnzeCoach vertrouwenspersoon:

 1. Onafhankelijk
 2. Kennis & ruime ervaring
 3. Vertrouwelijkheid
 4. Toegankelijk
 5. Beschikbaar
Externe vertrouwenspersonen bij OnzeCoach – voor een gezonde en veilige werkomgeving

OnzeCoach biedt professionele en gecertificeerde externe vertrouwenspersonen die werknemers kunnen helpen bij het oplossen van problemen op het werk, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. 

Bij OnzeCoach begrijpen we dat het regelen van een externe vertrouwenspersoon een belangrijke en urgente zaak kan zijn. Daarom zorgen we ervoor dat het hele proces snel en efficiënt verloopt. Binnen 24 uur na aanvraag ontvang je al een offerte op maat en kunnen we direct een geschikte vertrouwenspersoon voor jouw organisatie regelen. Bij OnzeCoach heb je zelf de mogelijkheid om te kiezen wie het beste bij jouw organisatie past. 

Samen zorgen voor een gezonde, veilige en inclusieve werkomgeving voor alle medewerkers? Vraag onze vertrouwenspersoon offerte op of neem contact met ons op voor meer informatie.

Prijsindicatie

Ga voor meer informatie over de vaste aansluitfee per jaar en uur tarief naar www.onzevertrouwenspersoon.nl

Vertrouwenspersoon experts

Christiane van den Berg
Christiane van den Berg
Christiane van den Berg
Christiane van den Berg