Home 9 Onze Teamcoaches

             

Onze Teamcoaches

Ontmoet ons team van ervaren en gepassioneerde teamcoaches. 

Elk van onze coaches heeft zijn eigen specialiteiten en benaderingen, variërend van teamvorming en resultaatgerichtheid tot samenwerking en communicatie.

Samenwerking en teamwork

Als je interesse hebt in een kennismaking met een van onze teamcoaches, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@onzecoach.nl.

Als je advies nodig hebt over welke teamcoach het beste aansluit bij de behoeften van jouw team, helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.

Onze teamcoaches

Marjoleine Jansen

Marjoleine Jansen

Marjoleine is gevestigd in Amsterdam. Ze kan teamcoachingssessies verzorgen in heel Nederland

Organisatie/teampatronen | Samenwerking | Opgavegericht teamleren | Begeleiden van teams in nieuwe organisatiestructuren | Verandertrajecten (gedrag/communicatie) | Onveiligheid en conflicten

Als teamcoach benadert Marjoleine een team als onderdeel van een bredere organisatiecontext. Als Organisatie BIO_loog onderzoekt ze samen met de betrokkenen de gedragspatronen binnen het team en geeft ze hier betekenis aan. Op basis van deze betekenisgeving ontwerpt ze passende interventies om het team te ondersteunen bij leren en ontwikkelen.

Lees meer over Marjoleine

Taal:
Marjoleine biedt teamcoaching aan in het Nederlands.

Organisatie/teampatronen (vastgelopen): Begeleiding bij het identificeren en doorbreken van vastgelopen patronen binnen het team en de bredere organisatiecontext.
Samenwerking: Versterken van de samenwerking en communicatie binnen het team om gezamenlijke doelen te bereiken.
Opgavegericht teamleren: Begeleiding bij het ontwikkelen van een teamcultuur waarin leren en groeien centraal staan.
Begeleiden van het meebewegen van teams in nieuwe organisatiestructuren: Ondersteuning bij het navigeren en aanpassen van het team aan veranderingen in de organisatiestructuur.
Verandertrajecten (gedrag/communicatie): Begeleiding bij veranderingstrajecten gericht op het ontwikkelen van gewenst gedrag en effectieve communicatie.
Onveiligheid en conflicten: Omgaan met en oplossen van onveiligheid en conflicten binnen het team om een veilige en positieve werkomgeving te creëren.

Karla Wieringa

Karla Wieringa

Karla is gevestigd in Amsterdam. Ze kan teamcoachingssessies verzorgen in heel Nederland.

Visieontwikkeling | Groei | Talentontwikkeling

Karla werkt als teamcoach op maat, waarbij ze inspeelt op de specifieke vraag van het team. Ze maakt samen met de teamleider een programma dat aansluit bij de behoeften van het team. Karla maakt gebruik van verschillende theoretische kaders, waaronder NLP (Neurolinguïstisch Programmeren), systemisch werk, Transactionele Analyse (TA) en mindset. Ze brengt senioriteit, creativiteit en diepgang in haar aanpak. Bovendien werkt ze graag samen met een co-begeleider, omdat ze gelooft dat dit de kracht en het inzicht vergroot.

Lees meer over Karla

Taal:
Karla biedt teamcoaching aan in het Nederlands en Engels.

Visieontwikkeling: Ondersteuning bij het formuleren en verhelderen van een gedeelde visie binnen het team.
Groei: Begeleiding bij het stimuleren van individuele en collectieve groei, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.
Talentontwikkeling: Faciliteren van het ontdekken, benutten en ontwikkelen van individueel en collectief talent binnen het team.

Patricia Wouters

Patricia Wouters

Patricia is gevestigd in Heiloo. Ze kan teamcoachingssessies verzorgen in heel Nederland

Fusie, reorganisatie en veranderingen | ‘Gedoe’ in de onderstroom | Overlijden van een collega

Patricia is een ervaren teamcoach die gelooft dat samenwerken in een team continue aandacht en coaching vereist. Ze helpt teams de onderstromen en verschillende belangen te begrijpen. Patricia faciliteert teamtrajecten waarin de teamleden ontdekken hoe ze zich tot elkaar verhouden, welke rollen ze pakken en hoe ze naar elkaar kijken. Ze begeleidt teams bij het omgaan met spanningen, weerstand en veranderingen in het systeem.

Lees meer over Patricia

Patricia werkt intensief en systematisch, zonder vastomlijnd draaiboek. Ze zoekt grenzen en pijnpunten op om onuitgesproken zaken naar boven te brengen en verborgen drijfveren en krachten te ontdekken. Haar doel is om effectief gedrag te bevorderen, zowel op individueel als op teamniveau.

Taal:
Patricia biedt teamcoaching aan in het Nederlands.

Fusie, reorganisatie en veranderingen: Begeleiding bij uitdagingen rondom veranderingen in de organisatie, inclusief onderstroom en weerstand.
“Gedoe” in de onderstroom: Identificeren en aanpakken van conflicten en uitdagingen in de onderstroom, met focus op open communicatie en constructieve oplossingen.
Overlijden van een collega: Ondersteuning bij het verwerken van verlies, omgaan met emoties en heropbouw van de teamdynamiek na het overlijden van een collega.

Hanneke Roefs

Hanneke Roefs

Hanneke is gevestigd in Breda. Ze kan teamcoachingssessies verzorgen in heel Nederland.

Persoonlijk en natuurlijk leiderschap | Teamontwikkeling | Groei en ontwikkeling | Feedback | Effectieve communicatie | Intervisie

Hanneke werkt als teamcoach vanuit maatwerk en past verschillende methodieken en theoretische kaders toe, zoals oplossingsgericht werk, NLP (Neurolinguïstisch Programmeren) voor bewustwording van communicatieprocessen, systemische dynamieken en het Impeccable Leadership model. Ze maakt ook gebruik van het kleuren gedragsprofiel Lumina Learning Spark om inzicht te krijgen in de voorkeuren en effecten van het gedrag en de communicatie van teamleden. Hanneke levert maatwerk op basis van de behoeften en verlangens van de klant en het team.

Lees meer over Hanneke

Taal:
Hanneke biedt teamcoaching aan in het Nederlands en Engels.

Persoonlijk en natuurlijk leiderschap: Begeleiding bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het creëren van een natuurlijke leiderschapsstijl.
Teamontwikkeling: Ondersteuning bij het bevorderen van samenwerking, het versterken van teamdynamiek en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie.
Groei en ontwikkeling: Faciliteren van individuele en collectieve groei, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.
Feedback geven en ontvangen: Training en begeleiding bij het effectief geven en ontvangen van feedback binnen het team.
Effectieve communicatie met impact: Verbeteren van communicatievaardigheden en het vergroten van de impact van communicatie binnen het team.
Intervisie: Begeleiding bij het opzetten en faciliteren van intervisiegroepen, waarin teamleden van elkaar kunnen leren en ondersteuning kunnen bieden.

Gerni Luttikhuis

Gerni Luttikhuis

Gerni is gevestigd in Groningen. Ze kan teamcoachingssessies verzorgen in Noord-Nederland

Versterken van communicatie, feedback en samenwerking | Teamleren en intervisie | Visieontwikkeling | Inzet op talent | Verzuimpreventie | Bevorderen gewenst gedrag

Gerni is een expert in teamcoaching met een waarderende, onderzoekende, prikkelende en oplossingsgerichte stijl. Haar aanpak omvat dialoog, gezamenlijke betekenisgeving, concrete actieplannen en experimenteren. Ze werkt vanuit een waarderend perspectief en stimuleert teams om hun communicatie, feedback en samenwerking te versterken. Gerni legt de nadruk op teamleren, intervisie, visieontwikkeling, het benutten van talent, verzuimpreventie en het bevorderen van gewenst gedrag.

Lees meer over Gerni

Taal:
Gerni biedt teamcoaching aan in het Nederlands.

Versterken van communicatie, feedback en samenwerking: Begeleiding bij het verbeteren van de communicatieprocessen, het geven en ontvangen van constructieve feedback en het versterken van de samenwerking binnen het team.
Teamleren en intervisie: Faciliteren van leermomenten en het ontwikkelen van collectieve kennis en vaardigheden binnen het team.
Visieontwikkeling: Ondersteuning bij het definiëren en verhelderen van de gezamenlijke visie en doelen van het team.
Inzet op talent: Begeleiding bij het ontdekken, benutten en ontwikkelen van individuele en collectieve talenten binnen het team.
Verzuimpreventie: Aanpak van problemen rondom verzuim, stress en welzijn om de gezondheid en betrokkenheid van teamleden te bevorderen.
Bevorderen van gewenst gedrag: Ondersteuning bij het creëren van een positieve teamcultuur en het stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het succes van het team.

Teamcoaching reviews Gerni:

“Verbindend, bevlogen, enthousiasmerend, kennisoverdracht. Je steekhoudende feedback was niet altijd een groot plezier. Maar daardoor liep de leercurve stijl omhoog. “

Renate Damen

Renate Damen

Renate is gevestigd in Heerhugowaard. Ze kan teamcoachingssessies verzorgen in West- en Noord-Nederland

Teamvorming | Resultaatgerichtheid

Renate hanteert een ervaren, no-nonsense aanpak en streeft er altijd naar om concrete doelen met het team af te spreken. Deze doelen vormen de kaders waarbinnen de teamcoaching plaatsvindt. Haar aanpak is doelgericht met veel ruimte voor de menselijke aspecten.

Lees meer over Renate

Taal: Renate biedt teamcoaching aan in het Nederlands.

Thema’s:

Teamvorming: Renate kan teams begeleiden bij het opbouwen van een sterke onderlinge samenwerking en het creëren van een positieve teamcultuur.

Resultaatgerichtheid: Renate kan teams ondersteunen bij het behalen van concrete resultaten en het optimaliseren van de prestaties.

Erik Schutten

Erik Schutten

Erik is gevestigd in Enschede. Hij kan teamcoachingssessies verzorgen in heel Nederland

Samenwerking | Communicatie | Conflicten | Persoonlijk leiderschap

Erik begint met een intake met de opdrachtgever en de sleutelfiguren binnen het team. Hij heeft ervaring in de ontwikkeling van kleinere en middelgrote teams. Zijn aanpak resulteert altijd in een efficiëntere, creatievere en plezierigere samenwerking. Erik onderscheidt drie dimensies binnen teamcoaching: praktisch en organisatorisch, interactie en energetisch.

 

Lees meer over Erik

Erik richt zich op taken, functies, rollen, teaminteracties, communicatie, taboes, persoonlijke en teambelangen, open communicatie, inspiratie, visie en het gezamenlijke doel. In voorkomende gevallen maakt Erik gebruik van Insights Discovery, een krachtig ontwikkelsysteem gebaseerd op voorkeuren en de Jungiaanse psychologie, om inzicht te krijgen in de teamleden en hun relaties, wat leidt tot verbeterde resultaten en relaties.

Taal: Erik biedt teamcoaching aan in het Nederlands.

Samenwerking: Erik kan teams begeleiden bij het verbeteren van hun samenwerkingsvaardigheden en het creëren van een productieve en harmonieuze werkomgeving.
Communicatie: Erik is bedreven in het identificeren en aanpakken van communicatieproblemen binnen teams om de onderlinge interactie te verbeteren.
Conflicten: Erik kan teams ondersteunen bij het oplossen en hanteren van conflicten, waardoor de teamdynamiek en de samenwerking worden versterkt.
Persoonlijk leiderschap: Erik kan teamleden helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap, zodat ze effectiever kunnen bijdragen aan het team en hun

Gaby Schaffrath

Gaby Schaffrath

Gaby is gevestigd in Den Haag. Ze kan teamcoachingssessies verzorgen in heel Nederland

Effectieve communicatie en samenwerking | Personele wisselingen en werkdruk | Conflicthantering | Vertrouwen en veiligheid | Prestaties en resultaten

Gaby begint met een kennismaking met alle teamleden en de leidinggevende, waarbij ze de gewenste uitkomsten van het teamcoachingstraject achterhaalt. Ze maakt gebruik van vragenlijsten die gebaseerd zijn op het teamkompas van Spijkerman. Wat Gaby uniek en expert maakt, is haar ervaring als leidinggevende van teams gedurende 20 jaar. Ze heeft zowel operationele afdelingen als professionals aangestuurd en heeft ook zelf deel uitgemaakt van verschillende teams.

Lees meer over Gaby

Gaby kijkt ook naar teams vanuit een systemisch perspectief en houdt rekening met de fase waarin een team zich bevindt. Ze hecht veel waarde aan het creëren van vertrouwen, veiligheid en het in balans brengen van de oppervlakte structuur en harde structuur van een team. Haar kracht ligt in het op een speelse manier helpen van teams om dichter bij zichzelf te komen.

Taal: Gaby biedt teamcoaching aan in het Nederlands.

Effectieve communicatie en samenwerking: Begeleiding bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen het team.
Personele wisselingen en werkdruk:Ondersteuning bij het succesvol beheren van personele wisselingen en het verminderen van ongezonde werkdruk en ziekteverzuim.
Conflicthantering en probleemoplossing: Identificeren en aanpakken van conflicten en het vinden van oplossingen voor problemen in het team.
Teamontwikkeling en -groei: Begeleiding van teams in hun ontwikkelingsfasen volgens Tuckman om tot een efficiënter en hechter team te komen.
Vertrouwen en veiligheid: Werken aan het creëren van een veilige omgeving en het opbouwen van vertrouwen tussen teamleden.
Prestaties en resultaten: Ondersteuning bij het behalen van gestelde doelen en het verbeteren van prestaties op teamniveau.

Teamcoaching reviews Gaby

“De ervaringen met Gaby waren positief, zowel in de brainstormfase als in de uitvoering. Gaby laat daarin veel ruimte voor eigen initiatief, maar stuurt waar nodig ook op een natuurlijke wijze bij op basis van haar kennis en ervaring. Als gevolg van het programma heeft ons team meetbare stappen gezet in meer resultaatgericht gedrag, terwijl het groepsvertrouwen ook voelbaar is toegenomen.”

“Gaby had de opdracht om ons meer als team te leren werken en denken en dat is gelukt. Er is nu meer begrip en onderlinge verbondenheid tussen de teamleden waardoor er meer vertrouwen, creativiteit en werkplezier is ”

Teamcoaching op maat

Geïnteresseerd in teamcoaching op maat voor jouw organisatie? Onze ervaren teamcoaches gaan aan de slag met de specifieke behoeften en uitdagingen van jouw team en stellen een op maat gemaakt programma samen.
Lees meer over teamcoaching op maat 

Contact

Wil je een kennismakingsgesprek met een teamcoach?  Vul onderstaand formulier in en wij zorgen dat er contact met je wordt opgenomen. Je kunt ons ook bereiken via info@onzecoach.nl of telefonisch via 085 303 02 31