Home 9 Programma 9 Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Soms vinden ze het fijner om met een externe vertrouwenspersoon te praten, iemand zonder banden binnen hun bedrijf. OnzeCoach kan u hierbij ondersteunen. Wij werken met professionele gecertificeerde vertrouwenspersonen. Onze vertrouwenspersonen adviseren, bieden ondersteuning en informeren medewerkers over oplossingsmogelijkheden. Daarnaast geven ze voorlichting, stellen ze samen met jou een beleid op en rapporteren ze.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

Onze vertrouwenspersoon richt zich op:

  • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1: Opstellen beleid – Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Onze vertrouwenspersonen kunnen helpen met het opstellen van dit beleid en hierover adviseren.

Stap 2: Introduceren van een vertrouwenspersoon – Bij het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon is het belangrijk dat hierover goed gecommuniceerd wordt. De profielen en de telefoonnummers van de vertrouwenspersonen moeten goed vindbaar zijn voor de medewerkers.

Stap 3: (optioneel) Voorlichting binnen de organisatie – De vertrouwenspersoon kan helpen met het geven van voorlichting over gewenst en ongewenst gedrag binnen de organisatie en hoe hiermee om te gaan.

Stap 4: Rapportage – Aan het einde van het kalenderjaar ontvangen onze opdrachtgevers van ons een rapportage met daarin het aantal klachten, de aard van de klacht en de oplossing.

Meer weten? Stuur een mail naar v.janssen@onzecoach.nl.

 

 

 

Deel deze pagina


Jouw organisatie naar een volgend niveau brengen?

Neem contact op met Gea Huisman en vraag naar de mogelijkheden

Neem contact op    

Andere programma’s

Golfcoaching

Golfcoaching

Coaching op en rondom de golfbaan is een unieke manier van coaching. Geschikt voor medewerkers en leidinggevenden. Buiten, in beweging, stilstaand, reflecterend. Het is spiegelen en sparren met golf als instrument. Je kijkt samen met ...
Strand- & wandelcoaching

Strand- & wandelcoaching

De zomer komt eraan, dit is de ideale tijd om jezelf coaching te gunnen. Neem de tijd om écht op te laden, krijg meer energie door aan de slag te gaan met je vitaliteit, je ambitie, je competenties, je ontwikkeling en je persoonlijke ...
Fit naar de Finish

Fit naar de Finish

Op het moment dat medewerkers een leeftijd van 55 jaar gepasseerd zijn, spelen er verschillende vragen op. Is het tijd om een laatste stap in mijn professionele carrière te zetten? Welke mogelijkheden heb ik om vervroegd aan mijn ...
// schript for popup2 // script for popup3