Home 9 Programma 9 Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Soms vinden ze het fijner om met een externe vertrouwenspersoon te praten, iemand zonder banden binnen hun bedrijf. OnzeCoach kan u hierbij ondersteunen. Wij werken met meerdere professionele gecertificeerde vertrouwenspersonen.

Onze vertrouwenspersoon richt zich op:
  • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1: Opstellen beleid – Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Onze vertrouwenspersonen kunnen helpen met het opstellen van dit beleid en hierover adviseren.

Stap 2: Introduceren van een vertrouwenspersoon – Bij het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon is het belangrijk dat hierover goed gecommuniceerd wordt. De profielen en de telefoonnummers van de vertrouwenspersonen moeten goed vindbaar zijn voor de medewerkers.

Stap 3: (optioneel) Voorlichting binnen de organisatie – De vertrouwenspersoon kan helpen met het geven van voorlichting over gewenst en ongewenst gedrag binnen de organisatie en hoe hiermee om te gaan.

Stap 4: Rapportage – Aan het einde van het kalenderjaar ontvangen onze opdrachtgevers van ons een rapportage met daarin het aantal klachten, de aard van de klacht en de oplossing.

 

Meer weten? Stuur een mail naar v.janssen@onzecoach.nl.

 

Deel deze pagina


Andere programma’s

Fit naar de Finish

Fit naar de Finish

Als medewerkers 55+ zijn, komen er vaak nieuwe vragen op hen af: is het tijd voor verdieping of verbreding? Of is een switch juist beter en is dat nog mogelijk? Naast vragen kunnen er ook zorgen zijn. Bijvoorbeeld over de ...
Financiële coaching

Financiële coaching

Als de medewerker voor een verandering in loopbaan staat, komt er veel op hem af. Met name het niet overzien van de financiële consequenties kan veel spanning geven en doen aarzelen of zelfs doen besluiten de stap niet te nemen. ...
Intervisiebegeleiding

Intervisiebegeleiding

Tijdens een intervisie bespreken collega’s actuele werksituaties. Waar loop je tegenaan, wat vind je lastig, wat gaat goed en hoe ga je er mee om? Onze coaches zijn getraind in het begeleiden van deze intervisies. Ze gebruiken erkende ...

Jouw organisatie naar een volgend niveau brengen?

Neem contact op met Veron Janssen en vraag naar de mogelijkheden