Coronavirus melding

Het Coronavirus raakt ons allemaal. Alhoewel wij een groot voorstander zijn van face-to-face coaching, verzetten we de bakens. Omdat wij het belangrijk vinden dat uw traject kan doorlopen, schakelen we over naar online coaching. Dat kan betekenen dat er gecoacht wordt via Zoom of een andere online mogelijkheid. Online coaching is een uitstekende variant op persoonlijke coaching en we hebben er inmiddels veel ervaring mee. Coaching via de telefoon kan ook. Uw coach blijft voor u klaar staan!

Alleen als u en de coach samen besluiten dat het verantwoord is, kan het gesprek face-to-face doorgang vinden. Daarbij worden alle richtlijnen van het RIVM strikt nageleefd.

Met dit bericht blijven we u op de hoogte houden van onze wijze van werken.

Weergeven

Next Step

U wilt maximaal invulling kunnen geven aan Duurzame Inzetbaarheid? Dan is Next Step een onontbeerlijk onderdeel van uw DI-mix.

Medewerkers die zich gaan voorbereiden op de toekomst willen zelf regie kunnen voeren over hun loopbaantraject. Of ze nu zelf een stap willen zetten of dat u daar als werkgever om vraagt.

alle speciale coachdiensten

Next Step, het ultieme loopbaanprogramma

Als Duurzame Inzetbaarheid hoor op de agenda staat, is het belangrijk dat medewerkers passende oplossingen aangeboden krijgen.

Bij Next Step is een vast deel en een vrij besteedbaar deel. Uniek in Nederland om zijn flexibiliteit en duurzame resultaten.

Voordelen van Next Step

Basis

Iedere traject heeft zes gesprekken met een senior loopbaancoach als basis. Er worden diverse testen ingezet die inzicht geven in persoonlijkheid, wensen en mogelijkheden.

A la carte

In het à la carte deel is er keuze uit bijvoorbeeld financiële coaching, stressmanagement, ondernemerscoaching en personal branding. De werknemer kiest dat wat wenselijk is op het moment dat het in het loopbaantraject past.

Afstemming

De coaches zorgen voor een zorgvuldige onderlinge afstemming.
Wilt u meer weten over Next Step of de andere diensten van OnzeCoach?
neem nu contact op