Coronavirus melding

Het Coronavirus raakt ons allemaal. Alhoewel wij een groot voorstander zijn van face-to-face coaching, verzetten we de bakens. Omdat wij het belangrijk vinden dat uw traject kan doorlopen, schakelen we over naar online coaching. Dat kan betekenen dat er gecoacht wordt via Zoom of een andere online mogelijkheid. Online coaching is een uitstekende variant op persoonlijke coaching en we hebben er inmiddels veel ervaring mee. Coaching via de telefoon kan ook. Uw coach blijft voor u klaar staan!

Alleen als dat niet mogelijk is én het gesprek perse moet doorgaan én u en de coach besluiten samen dat het verantwoord is, kan het gesprek face-to-face doorgang vinden. Daarbij worden alle richtlijnen van het RIVM strikt nageleefd.

Met dit bericht blijven we u op de hoogte houden van onze wijze van werken.

Weergeven

Coaching goed geregeld

OnzeCoach verzorgt coachpoolbeheer voor grote organisaties die coaching perfect willen regelen. Onze coachportal is te koppelen aan uw LMS of HR portal waarbij medewerkers zelf een coach zoeken en boeken.

U krijgt het beheer over ons innovatieve concept met uw eigen bedrijfsingang, waarin u trajecten kunt ontwerpen, beheren en analyseren op resultaat. Op uw voorwaarden, met onze expertise.

Coaching wordt steeds beter met OnzeCoach.


Neem direct contact op

Of vraag hier onze handige themawaaier aan!

Coachpoolbeheer

OnzeCoach legt de lat hoog. Wij contracteren alleen senior coaches met veel coachervaring bij grote organisaties. 

Zo werken wij aan onze missie om de belangrijkste coachpartner voor werkend Nederland te worden.

Vaste coachpartner van grote organisaties

Wilt u coaching in uw organisatie ook goed geregeld hebben?
Neem contact met ons op