Intervisiebegeleiding

Bij intervisie denken collega’s (die niet met elkaar samenwerken) binnen uw organisatie met elkaar mee rondom een vraagstuk. Net als bij coaching worden geen oplossingen aangedragen; er worden vooral vragen gesteld. Zo krijgt de probleemeigenaar meer inzicht in het vraagstuk en de eigen rol daarin. Mogelijke oplossingen dienen zich daarmee aan. 


Een aantal coaches van OnzeCoach kan intervisiegroepen mee helpen opzetten en begeleiden. Deze intervisiecoaching stopt zodra de groep zich de structuur en spelregels heeft eigengemaakt en zelfstandig de intervisie kan voortzetten.

alle speciale coachdiensten

Leren van elkaar

Het meedoen aan intervisie vraagt van alle deelnemers een aantal belangrijke vaardigheden, zoals effectief vragen stellen en goed kunnen luisteren.   

Daarnaast zijn houding en intentie belangrijk: open en transparant zijn naar elkaar, kwetsbaarheid durven tonen en willen leren van en met elkaar.

Intervisiecoaching

De start

Het starten van een intervisiegroep vraagt om professionele begeleiding. Om snel en goed op te starten, om de werkwijze te begrijpen. Zo wordt een grondige basis gelegd voor een stevig leertraject voor iedereen.

Professionele begeleiding

Het vergt vaardigheid en ervaring om intervisiegroepen te kunnen begeleiden. Bij OnzeCoach hebben wij de beste intervisiecoaches. Uw intervisiegroep is in vertrouwde handen.

Zelfstandig verder

Als de deelnemers van de intervisiegroep zich aan de intenties kunnen houden en zich de vaardigheden hebben eigengemaakt, is de groep klaar om zelfstandig verder te gaan. De coach blijft inzetbaar.


Wilt u uw intervisiegroep goed een goede start meegeven?
neem nu contact op