Coronavirus melding

Het Coronavirus raakt ons allemaal. Face-to-face coaching is nu niet altijd mogelijk. Maar omdat we het belangrijk vinden dat uw traject kan doorlopen, bieden we nu ook de mogelijkheid om online te coachen. Online coaching is een uitstekende variant op persoonlijke coaching en we hebben er inmiddels veel ervaring mee. Coaching via de telefoon kan ook. Uw coach blijft voor u klaar staan!

Als u en de coach samen besluiten dat het verantwoord is, kan het gesprek face-to-face doorgang vinden. Daarbij worden alle richtlijnen van het RIVM strikt nageleefd.

Met dit bericht blijven we u op de hoogte houden van onze wijze van werken.

Weergeven

Duurzame Inzetbaarheidsgesprekken

Is in uw DI-programma ook de leidinggevende betrokken? Vaak gaat dat goed en soms is er net wat meer verdieping of veiligheid nodig. 

De coaches van OnzeCoach kunnen dat (extra) gesprek goed voeren. Vlak voor of vlak na het gesprek met de leidinggevende. Of na uw DI-tool of -test.
Omdat het kan en soms omdat het nodig is.

alle speciale coachdiensten

Duurzame inzetbaarheidsgesprekken

Vrijwel alle grote organisaties zien het belang van Duurzame Inzetbaarheid. Maar hoe zorgt u voor daadwerkelijke beweging? DI-gesprekken kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk de leidinggevende de DI-gesprekken te laten voeren. Soms is er een tekort aan tijd, skills of gelijkwaardigheid in het gesprek. OnzeCoach biedt dan een mooie oplossing.

Duurzame Inzetbaarheid? OnzeCoach is uw partner

Veiligheid

Alles wat in de gesprekken tussen coach en medewerker wordt besproken, blijft vertrouwelijk. Uw medewerker kan open zijn en na één gesprek al in beweging komen.

Onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid

De coaches van OnzeCoach hebben geen enkel ander belang dan de medewerker in één gesprek zo goed mogelijk verder helpen. Coach en medewerker zijn gelijkwaardig in het gesprek.

Eventplanning

Wilt u de gesprekken op locatie en strak ingepland hebben, zodat iedereen in een korte periode het DI-gesprek heeft gevoerd? Gebruik dan onze Eventplanner.
Wilt u coaching ook goed regelen in uw organisatie?
Neem nu contact op