Coronavirus melding

The Corona virus affects us all. Although we are a great supporters of face-to-face coaching, we are setting new standards. Because we think it is important that your process doesn't stop, we also offer online coaching. This means that coaching can also take place via Zoom or another online option. Online coaching is an excellent variant of personal coaching and we now have a lot of experience with it. Coaching over the phone is also possible. Your coach will be there for you!

Only if that is not possible and the conversation must necessarily go ahead and you and the coach decide together that it is responsible, the conversation can proceed face-to-face. All guidelines of RIVM are strictly adhered to.

With this message we will keep you informed of our way of working.

Weergeven

Duurzame Inzetbaarheidsgesprekken

Is in uw DI-programma ook de leidinggevende betrokken? Vaak gaat dat goed en soms is er net wat meer verdieping of veiligheid nodig. 

De coaches van OnzeCoach kunnen dat (extra) gesprek goed voeren. Vlak voor of vlak na het gesprek met de leidinggevende. Of na uw DI-tool of -test.
Omdat het kan en soms omdat het nodig is.

alle speciale coachdiensten

Duurzame inzetbaarheidsgesprekken

Vrijwel alle grote organisaties zien het belang van Duurzame Inzetbaarheid. Maar hoe zorgt u voor daadwerkelijke beweging? DI-gesprekken kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk de leidinggevende de DI-gesprekken te laten voeren. Soms is er een tekort aan tijd, skills of gelijkwaardigheid in het gesprek. OnzeCoach biedt dan een mooie oplossing.

Duurzame Inzetbaarheid? OnzeCoach is uw partner

Veiligheid

Alles wat in de gesprekken tussen coach en medewerker wordt besproken, blijft vertrouwelijk. Uw medewerker kan open zijn en na één gesprek al in beweging komen.

Onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid

De coaches van OnzeCoach hebben geen enkel ander belang dan de medewerker in één gesprek zo goed mogelijk verder helpen. Coach en medewerker zijn gelijkwaardig in het gesprek.

Eventplanning

Wilt u de gesprekken op locatie en strak ingepland hebben, zodat iedereen in een korte periode het DI-gesprek heeft gevoerd? Gebruik dan onze Eventplanner.
Wilt u coaching ook goed regelen in uw organisatie?
Neem nu contact op