Home 9 Achtergrond 9 Daan Limburg

Daan Limburg

Innerlijke groei, samenwerking en loopbaan

Daan heeft als rode draad in zijn loopbaan het verlangen om mensen tot hun recht te laten komen. Na zijn universitaire studie oefende hij diverse managementfuncties uit, zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid/non-profit sector. Vervolgens was hij van 1999 tot 2006 verbonden aan De Baak Managementcentrum VNO-NCW, waar hij managers, bestuurders en professionals op hoog niveau coachte en trainde. Na deze periode is hij zich volledig gaan wijden aan zijn eigen bureau, dat is gespecialiseerd in vragen op het gebied van innerlijke groei, samenwerking en loopbaan. Zijn stijl laat zich typeren als betrokken, stimulerend en zowel diepgaand als praktisch. Door zijn begeleiding gaan mensen bewuster en vrijer handelen in situaties, die ze als lastig ervaren. Zij komen weer in contact met vermogens, waarvan zij waren “afgesneden”, en geven daar betekenis aan in hun loopbaan. Daan is auteur van het boek ‘Werken met Verschil”. Tot zijn opdrachtgevers behoren Mars, Akzo, PWC en Ahold.

Achtergrond

Daan is zijn gehele werkzame leven geïntrigeerd door vragen op het gebied van “eigenheid en verbinding”. Wat laat ik van mijzelf zien en wat niet? En in hoeverre wordt daardoor mijn verbinding met anderen beïnvloed? Aanvankelijk kwam die interesse tot uiting in zijn studie rechten (arbeidsrecht, mensenrechten). Daarna verschoof deze belangstelling naar de vraag hoe organisaties de ontwikkeling van hun medewerkers optimaal kunnen faciliteren. Daan was onder meer landelijk secretaris van een werkgeversorganisatie en leidde de directiestaf van de Nuffic. In het verlengde van deze ontwikkeling volgde hij meerjarige opleidingen, onder meer op het gebied van strategisch management (MBA) en coaching. In zijn periode als coach en trainer bij De Baak heeft hij bij veel grote organisaties ervaring opgedaan. Belangrijke opdrachtgevers zijn Mars, Akzo, Nuon, IHC Merwede en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daan coacht bewust op verschillende niveaus, van directie/MT tot diverse professionals.

Specialisatie

Daan werkt vooral met mensen die zich willen ontwikkelen op het gebied van ‘eigenheid en verbinding’. Hij ziet dat mensen vaak functioneren vanuit vastliggende gewoontepatronen en beperkende zelfbeelden. En dat zij op een gegeven moment ervaren dat deze aangeleerde identiteit hen gaat belemmeren. Het verlangen om meer vanuit hun ware aard en werkelijke vermogens te gaan handelen groeit dan. De begeleiding van Daan sluit bij deze intrinsieke behoefte aan.
Vragen rondom eigenheid en verbinding kunnen verschillende invalshoeken hebben, bij voorbeeld:
• Om kunnen gaan met weerstand en conflicten
• Vergroten van eigen invloed op aard en omvang van het werk
• Meer kleur geven aan de eigen bijdrage, op authentieke wijze zichtbaarder worden
• Vergroten van zicht op de eigen loopbaanontwikkeling
Op een dieper niveau spelen thema’s als:
• Ik kom steeds weer in dezelfde situaties terecht
• Ik heb volgens mij meer in huis dan ik laat zien
• Ik voel ondanks waardering geen innerlijke rust

Reviews over deze coach

“Ik heb me echt begrepen gevoeld”
“Hij daagt me uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen”
“Ik kijk op een andere manier naar mezelf en naar situaties”
“Ik raak dit niet meer kwijt, doordat ik echt intrinsiek gemotiveerd ben geraakt”
“Diepgaand maar ook praktisch: tips om haalbare stappen te zetten, nieuwe ervaringen op te doen!”
“Ik ben meer mezelf geworden op mijn werk, een heerlijk gevoel”.

Coachpraktijk locatie

Leiden

Opleidingen die deze coach heeft afgerond

2021 · Natuurcoaching Intensive · Innersteps+
2019 · At the Edge of the Unknown · Bureau Nevejan+
2017 · Systems-Centered Training · Bureau Nevejan+
2015 · Leergang Non Dualistisch Coachen · Art of Life+
2013 · Vertrouwenspersoon · Bureau Van Oss+
2011 · Transformationeel Coachen · Life University+
2010 · Opstellingen binnen coaching en teamcoaching · Anja Brasser+
2006 · Teamcoaching · School voor Coaching+
2001 · Loopbaanbegeleiding · NPI Zeist+
1999 · Mediation · Van de Hoeven / Loots+
1999 · Counselling in Context · Rijksuniversiteit Utrecht+
1998 · Strategisch Management · Rijksuniversiteit Utrecht+
1985 · Studie Rechten

Deel deze pagina


"Gewoontepatronen en conditioneringen behoeven je niet blijvend te bepalen. In ieder van ons is er een potentieel dat we in het hier en nu kunnen leren aanspreken"